Fotó: T.A. / NMH

Töretlenül él a legendás püspök emlékezete

Nemzetközileg elismert tudományos munkásságú egykori püspökére emlékezett a város evangélikus gyülekezete. Dr. Baltik Frigyes épp száz esztendeje hunyt el, és közel negyedszázadon át szolgálta itt a protestáns vallási közösséget.

A Luther házban tartott ünnepségsorozaton részt vettek a püspök leszármazottjai is, köztük a Jánoska család tagjai, akik jelentős részt vállaltak az esemény megszervezésében.
Az emlékező hallgatóság előtt Bartha István lelkész tekintett vissza dr. Baltik Frigyes hosszú életútjára, pályafutására. Megemlítette a kezdetet, az Ipolyon túli szülőföldet, Hontbagonyát, az iskoláit Selmecbányán és Pozsonyban, a külföldi tanulmányutakat Basel–Halle–Bécs vonalán. Kitért lelkészi tevékenységére, ami Besztercebányáról indult, majd 1890-ben történt püspökké választására, ez főrendi házi tagsággal járt együtt. Balassagyarmatra 1895-ben hívta meg őt az akkor Nógrád és Hont vármegyékben igen rangosnak számító helyi evangélikus gyülekezet, így a püspöki székhely is átkerült az Ipoly partjára. Dr. Baltik Frigyes nem csupán magyar nyelven prédikált, hanem szlovákul is, és több tanulmányát, iratát németül fogalmazta meg. A Wekerle-kormány felkérésére részt vett a polgári házasságról szóló törvénycikk kidolgozásában. Nógrád megyei lelkészi munkájához több vívmány köthető, például a szécsényi templom felépítése 1899-ben.
Jánoska Tünde és Zsuzsanna több korabeli szövegből és visszaemlékezésből idézett, felelevenítve ezzel a híres püspök egyéniségét, akinek végső nyughelye a város temetőjében található.

Emléktábla és füzet is készült
A gyülekezeti teremben tartott megemlékezés után az épület külső falánál emléktáblát avattak dr. Baltik Frigyes tiszteletére. Ezt Szabó András esperes áldotta meg, kiemelve, mennyire fontos, hogy az utókor a híres személyiségek emlékét ilyen kitartóan ápolja. Elkészült egy füzet is, benne számos érdekességgel, a magyar mellett szlovák és német nyelvű részletezésekkel.

 

Hozzászólások