MAI ÉVFORDULÓK
December 8. ezen a napon
MAI ÉVFORDULÓK December 8. ezen a napon
Ronald Reagan amerikai elnök és Mihail Gorbacsov szovjet pártfőtitkár fegyverek leszereléséről szóló egyezményt írt alá. (36 éve)

A közepes hatótávolságú nukleáris fegyverek teljes leszereléséről szólt a szerződés. Az aláírásra Washingtonban került sor.

36 éve
1987
Megszületett Johan Sibelius finn zeneszerző. (158 éve)

Teljes nevén: Johan Julius Christian Sibelius, névváltozat: Jean Sibelius. Wagner és Liszt hagyományainak folytatója, a finn népzene elemeit is felhasználta. 1892-ben első szerzői estjén bemutatott Kullervo című szimfonikus költeménye a finn nemzeti - romantikus zenei stílus úttörő jelentőségű alkotása. Műveinek témáját főként a finn nép történetéből és mitológiájából vette. Később Debussy példája nyomán - olyan stílus felé fordult, amely inkább kozmopolita, és amelyre kevésbé hatott az orosz és német befolyás, majd végül nagyon személyes és tökéletes egységes világot teremtett a maga számára. Zenekarműveket, szimfonikus költeményeket, szimfóniákat és zongoradarabokat írt.

158 éve
1865
A Szeplőtelen fogantatás napja (169 éve)

IX. Pius pápa kinyilatkoztatta, hogy Mária bűn nélkül fogant, így az eredendő bűntől mentes. Szeplőtelen fogantatás - latinul: conceptio immaculata Teológiailag az emberi élet továbbadásának természetes folyamatában olyan fogantatás, amelyet Isten megőriz az áteredő bűntől. Az üdvösség történetében egy ilyen eset van: Isten anyjának, a Boldogságos Szűz Máriának szeplőtelen fogantatása. A VII. századtól keleten már ünnepelték. A hagyomány alapján IX. Pius pápa 1854-ban dogmaként hirdette ki. Az új Mária-dogmát "Ineffabilis Deus" bullájában tette közzé. A Mária szeplőtelenségének dogmája - amely a liberálisok tiltakozását váltotta ki - a protestánsok és a materialista tudomány ellen irányult. IX. Pius kinyilatkoztatásával a katolikus tanítást, az egyház társadalmi tekintélyét, valamint tántoríthatatlanságát és kitartását akarta megerősíteni.

169 éve
1854
Megszületett Csiky Gergely író, költő, műfordító, aki Sophokles tragdiáit fordította magyarra. (181 éve)

A Kisfaludy Társaság másodtitkára, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja volt. Róla nevezték el a kaposvári Csiky Gergely Színházat.

181 éve
1842
Megszületett boldog Adolph Kolping német katolikus pap, segédegyletek szervezője. (210 éve)

1849-ben május 6-án megalapította hét segéddel a Kölni Segédek Egyletét. 1850. január 1-jén az egyletnek már 550 tagja volt. A kölni példát követve más városokban is egyre-másra alakultak az egyletek. Kolping élete végén már 418 egylet működött országszerte 24 ezer taggal. 1851-től Katolikus Segédegylet néven vált ismertté. Ez lett a mai Kolpingwerk alapja.1934. március 21-én Joseph Schulte kardinális, Köln püspöke hivatalosan elindította Adolph Kolping boldoggá avatásának folyamatát. 1991. október 27-én avatta boldoggá II. János Pál pápa. A római katolikus egyház december 4-én emlékezik meg Adolph Kolpingról.

210 éve
1813
Megszületett Hild József építész (Egri székesegyház, Esztergomi Bazilika). (234 éve)

Az ő stílusa határozta meg a magyar klasszicista templomépítészetet.

234 éve
1789
Megszületett Johann Maria Farina német illatszergyártó, a kölnivíz feltalálója. (338 éve)

Farina 1709-ben alapította illatszer-üzemét, "Farina gegnüber" néven, amely arra, utalt, hogy Jülichplatz-cal szemben volt 1714-ben illatszerét "Eau de Cologne"-nak (franciául: kölnivíz) nevezte el, amely világhírűvé vált, az "Eau de cologne" pedig a kölnivíz fajtanevévé. 1837-ben a Farina cég az angliai Victoria királynőnek lett az udvari szállítója, majd legalább 50 udvarnak. Ma a cég nyolcadik generációja működik, ugyanott.

338 éve
1685
Londonban megszületett Stuart Mária, aki 1561-től 1567-ig Skócia királynője volt. (481 éve)

Első férje, II. Ferenc francia király halála (1560.12.05.) után Stuart Mária visszatért Skóciába azzal a céllal, hogy az angol koronát megszerezze. VIII. Henrik legidősebb nővérének, Margitnak az unokájaként jogot formált az angol trónra, és I. Erzsébettől biztosítékot akart szerezni arról, hogy ő lesz az örököse. 1567.07.24-én a katolikus Stuart Mária skót királynő lemondott a trónról egyéves fia, VI. Jakab javára. A kálvinista lordokkal folytatott harcban vereséget szenvedett, így a kálvinizmus bevezetése után, 1568.05.19-én Angliába menekült, ahol I. Erzsébet angol királynő elfogatta és börtönbe vetette. Angliában ismét kinyilvánította trónigényét és összeesküvésekbe keveredett. 1587.02.08-án kivégezték a Fotheringhay kastélyban. A halálos ítéletet I. Erzsébet királynő csak habozva írta alá.

481 éve
1542