MAI ÉVFORDULÓK
Február 3. ezen a napon
MAI ÉVFORDULÓK Február 3. ezen a napon
Makón megszületett Galamb József gépészmérnök, a Ford Motor Company főmérnöke, a T-Model megalkotója. (142 éve)

Rövid ideig a diósgyőri vagongyárban dolgozott, majd az aradi MARTA (Magyar Automobil Rt. Arad) gyárban a gépkocsigyártást tanulmányozta, utóbb Németországban az Adler automobilgyárnál dolgozott. 1903 végén költözött az USA-ba. 1905-ben Henry Ford detroiti üzemében lett mérnök. 1908-ban kezdték gyártani az általa konstruált T-Ford-ot, amelyet a szellemes tervezés, ötletes technikai megoldás és megbízhatóság jellemzett. Másik kiemelkedő alkotása a Fordson traktor (1918-1920), mely az USA-ban mintaképül szolgált a traktorgyártás számára. Az ő elképzelései alapján szervezték meg a gépkocsik futószalagon való gyártását. Bolygókerekes sebességváltója és villamos gyújtóberendezése kora gépkocsitechnikájának kimagasló alkotásai voltak. Horthy István, Horthy Miklós kormányzó idősebbik fia, aki gépészmérnöki diplomát szerzett, a Ford Műveknél szerezte gyakorlati ismereteit, ahol mentora, azaz főnöke Galamb József volt.Magyarságát nem felejtve 1921-ben ösztöndíjat alapított a makói ipari felsőoktatásban tanuló rászorulóknak. Egy évvel később szülővárosában Ford kereskedést nyitott. Az első világháború alatt tengeralattjáró keresőket fejlesztett. 1942-ben Ford ötlete nyomán egy hathengeres autó tervezésébe kezdett. 1944-ben orvosa javaslatára vonult vissza az aktív munkától. 1981-ben táblát avattak emlékére Makón, később szobrot is, végül iskolát neveztek el róla.

142 éve
1881
Megszületett Gertrude Stein amerikai írónő. (149 éve)

1903-ban Párizsban művészeti szalont nyitott az általa "elveszett nemzedék"-nek nevezett, Európába áttelepült, kiábrándult amerikai írók részére. Az Amerikai Egyesült Államokban született német bevándorlók gyermekeként, pszichológiát, filozófiát és orvostudományt tanult. 1903-ban Párizsban telepedett le bátyjával, Leóval, majd a Rue de Fleurus 27. szám alatti műterem lakásuk a város szellemi és művészeti életének egyik központjává vált. A híres szalon állandó vendégei közé tartozott Hemingway, Zelda és Scott Fitzgerald, Paul Robeson, Thornton Wilder, Picasso, Matisse, Derain, Juan Gris, Braque, Czóbel Béla és Apollinaire. Gertrude Stein személyisége és az élőbeszéd visszaadására törekedő dadaistán merész művei nagy hatással voltak az elveszett nemzedékre, Hemingwayre, Dos Passosra. A képzőművészet éppúgy érdekelte, mint az irodalom: jelentős műgyűjtőnek számított testvérével együtt. Leo helyét fokozatosan Alice B. Toklas foglalta el, akivel szerelmük majdnem 40 évig, Gertrude haláláig tartott. "Én fogom megírni maga helyett az önéletrajzát. Ugyanolyan egyszerűen, mint Defoe Robinson Crusoe-ét" - jelentette ki Stein, és 70 éve megjelent "Alice B. Toklas önéletrajza" című könyve, amelyben a század eleji Párizs művészeti életének alakjait is bemutatja.

149 éve
1874
Megszületett Hegedűs Gyula színész. (153 éve)

Eredeti neve: Heckmann GyulaA naturalista színjátszás jelentős alakja (stílusát vígszínházi stílusnak is nevezték). Legjobb alakításait a kortárs magyar írók, főleg Molnár Ferenc darabjaiban nyújtotta (Az ördög, Liliom, Játék a kastélyban).Emlékére Budapest XIII. kerületében utca van róla elnevezve.

153 éve
1870
Megszületett Elizabeth Blackwell amerikai orvosnő, szerző aki a világ első orvosnője volt. (202 éve)

1849-ben avattak doktorrá, 1875-ben a nők számára orvostudományi intézetet hozott létre Londonban.

202 éve
1821
Megszületett Felix Mendelssohn-Bartholdy német zeneszerző, akinek legismertebb szerzeménye az esküvőkön hallható nászinduló. (214 éve)

Hamburgban született. Legismertebb műve Shakespare "Szentivánéji álom" című darabjához írott nyitánya, amely esküvőkön általában felcsendül. A németországi zsidó családból származó zeneszerző a klasszika és a romantika határán alkotott, művei zenei formája a klasszikát, a lírikus elemek a romantikát tükrözik. Zongoristaként már 9 évesen nyilvános szereplést vállalt, komponálni 11 éves korában kezdett. Írt operákat ("Camacho esküvője"), oratóriumokat ("Paulus", "Elias"), egyházi zenét, kórus- és zenekari műveket ("Reformációs", "Olasz", "Skót" szimfónia), kamarazenét és zongoradarabokat.

214 éve
1809
Meghalt Johannes Gutenberg, német nyomdász, a mozgatható, kirakható betűkkel történő könyvnyomtatás feltalálója. (555 éve)

Johannes Gutenberg 1397/1400 körül, Mainz-ban született. Eredeti nevén: Glensfleisch Az ő találmánya a fémből öntött, mozgatható és cserélhető betűkkel való könyvnyomtatás. Aranyfémműves volt, 1440 körül kezdett kísérleteiben a fémmegmunkálást és a nyomtatott termékek tömegtermelését kötötte össze. Kevesebb mint 50 példány maradt fenn a Gutenberg-bibliából. A könyv 1455 körül készült el azon a sajtón, melyet Gutenberg talált fel. Egy-egy példánya 1284 lapos, kéthasábos, minden hasábban 42 sorral. Minden oldalhoz körülbelül 2500 külön betűt, nyomdai jelet használtak fel, melyet kézzel készítettek és állítottak össze. Betűi modelljéül a gót betűs kódexírás szolgált. Naponta 20-40 oldalt tudtak nyomtatni. Johann Fust anyagi támogatásával megjelentette fő alkotását, az ún. 42 soros Gutenberg-bibliát, a saját találmányával nyomtatva. Budapest VIII. kerületében teret neveztek el róla.

555 éve
1468
Balázsolás (823 éve)

A torokfájósokat parázsra vetett alma héjával megfüstölik, hogy ezzel a fájdalmat, betegséget okozó gonoszt elűzzék. Balázsjárás Balázs-napi szokás, a balázsolás (Balázs püspök ünnepe) Balázs (a diákok patrónusa) és Gergely (I. Gregorianus pápa) napja volt az iskolások ünnepe. Ilyenkor a diákok házról házra járva jelmezesen vonultak fel, adományokat gyűjtöttek az iskolának és új diákokat toboroztak.

823 éve
1200
Székesfehérváron meghalt Könyves Kálmán magyar király. (907 éve)

1095-től uralkodott nagybátyja, I. (Szent) László halála után. Királyságuk alatt fejeződött be a korai magyar államszervezet kiépítése. 1070 körül született I. Géza magyar király és Zsófia hercegnő gyermekeként. Apja halála után, 1077-től nagybátyja, I. (Szent) László neveltette. Kálmánt egyházi pályára szánta, bátyját, Álmos herceget jelölte ki utódjául. 1095-ben, Szent László halála után azonban a két testvér között trónviszály tört ki, amelynek eredményeként Kálmán került a trónra, aki 1096 tavaszán királlyá koronáztatta magát. Álmos megkapta a dukátust, ahol szinte királyi jogokat gyakorolhatott. Kálmán az európai uralkodók közül kiemelkedett műveltségével. Hívő keresztényként fogadta 1096 nyarán az I. keresztes hadjárat előőrseit, de amikor rabolni és fosztogatni kezdtek, seregével kiverte őket az országból. 1097-ben elfoglalta Horvátországot, 1098-ban Dalmáciába akart hadjáratot indítani, de erről le kellett mondania Álmos herceg lázadása miatt. A pápasággal baráti viszonyt épített ki, jó volt a kapcsolata a velencei dózséval is. 1099-ben beavatkozott az oroszországi belviszályba Szvjatopolk kijevi nagyfejedelem oldalán, de a kunoktól és az orosz részfejedelmektől megsemmisítő vereséget szenvedett a serege Przemyslnél. 1099. évi csehországi hadjárata a morva hercegek támogatására szintén kudarccal végződött. 1102-ben horvát királlyá koronáztatta magát Tengerfehérváron (ezt a helységet 1229-ben már elpusztult városként említették), 1105-ben, Közép-Dalmácia elfoglalása után a "Dalmácia és Horvátország király" címet vette fe. Szövetséget kötött Bizánccal, amely elismerte dalmáciai hódításait. Ennek fejében Könyves Kálmán felajánlotta a császárnak segítségét a normannok elleni harcban. A déli elfoglalt területek kormányzására, hogy hódításait biztosítsa, létrehozta a báni tisztséget. A pápaság ellenállására 1106-ban lemondott az invesztitúra jogáról. A trónöröklés kérdésének rendezésére 1105-ben királlyá koronáztatta fiát, Istvánt. Ismét trónviszály tört ki Álmos herceg ellenállása miatt, akitől 1107-ben elvette a dukátust. 1107-ben III. Boleszlav lengyel fejedelemmel szövetkezve beavatkozott a lengyel belviszályba. 1108 őszén sikeresen visszaverte V. Henrik német király támadását, 1109-ben III. Boleszlav segítségével több csatát is vívott Henrik szövetségese, Szvatopluk cseh fejedelem ellen. 1111 körül megalapította a nyitrai püspökséget. 1115-ben Álmos herceg, aki nem adta fel utódlási terveit, megint összeesküvést szőtt ellene. Erre a végleg türelmét vesztett Kálmán megvakíttatta Bélával és fő híveivel együtt. Uralkodása idején a központi hatalom megerősödött, a feudális társadalmi viszonyok kiteljesedtek, amelyhez Könyves Kálmán törvényhozó tevékenysége nagymértékben hozzájárult. 1115-ben ismét kiújult az ellentéte a Velencei Köztársasággal, amely Dalmácia jelentős részét elfoglalta. A háború végét Könyves Kálmán már nem érte meg. Székesfehérváron temették el.

907 éve
1116