Hallgassa élőben!

Tíz évvel ezelőtt ajánlották Szent József oltalmába Salgótarjánt

Akik látták a Salgótarjáni Városi Televízióban a Hívőszó című műsor legutóbbi adását, emlékezhetnek: a májusi műsorban felidéztük a tíz évvel ezelőtti, 2011. május 15-én, a Szent József ferences templomban tartott városfelajánlási ünnepet. Hívek százai gyűltek össze akkor a városi egyházközségekből, hogy köszöntsék az 1936-ban felszentelt, tehát akkor 75 éves templomot, emlékezzenek a városban letelepülő ferencesekre, valamint a várost Szent József oltalmába ajánlják.

Képzeletben most fellapozzuk az akkori újságot, melyben így tudósítottunk az ünnepről: „Salgótarján nem szűnt meg emlékezni áldásos tevékenységükre, s ennek fényes bizonyítékát adta a tegnapi ünnepi szentmise is”. Az akkori emlékünnepséget fényképeken és emlékeinkben felidézve láthatjuk, hogy milyen sokan voltak-voltunk ott jelen ezen a szép ünnepen.

A szentmisét egyházmegyénk akkori főpásztora, dr. Beer Miklós püspök atya mutatta be. Koncelebráltak: Varga András esperes-plébános atya, Magyar Gergely atya, a ferences rend tartományfőnöke, valamint a város korábbi káplánjai: Kovács András, Kozsuch Zsolt és Rolik Róbert atyák, és Bakonyi János atya, aki sajnos már nincs közöttünk. A szentmisén szolgálatot teljesített Gyurkó Géza a zagyvapálfalvai Jézus Szíve Plébánia plébániavezető diakónusa.

A zenei szolgálat is reprezentatív volt: orgonált Diósi Tamás orgonaművész, a templom kántora, közreműködött a Cantate Domino kórus, akit az a Virág László karnagy, sokunknak csak a szeretetünk és tiszteletünk minden jelével így szólítva: Virág Laci bácsi vezényelt, aki már szintén nincs közöttünk.

A szentmisén városunk akkori, jobboldali, a klasszikus polgári értékrendet felmutató városvezetője, Székyné dr. Sztrémi Melinda is beszédet mondott. Emlékezetes ez az időszak a város életében, erre utalt a polgármesterasszony is, hiszen a köszöntésében kiemelte: „Salgótarjánban új idők járnak néhány éve, hiszen a település felkutatja saját múltját, értékeit, megemlékezett 700 éves gyökereiről is. Mérföldkő a mai nap is. 75 évvel ezelőtt biztosan ugyanilyen sokan vártak a felszentelésre. A ferences testvérek évtizedeken át dolgoztak a mi dédszüleinkért, nagyszüleinkért, tették a dolgukat a városért, szolgálták Salgótarjánt. Bűn, hogy elüldözték őket. Ennek a városnak sokat kell vezekelnie. 1956. december 8-áért éppúgy, mint az atyák elhurcolásáért. A több évtizedes hallgatás is bűn volt, ma viszont átadjuk a múltunkat a jövő generációinak, hogy ne hazugságban, meghamisított történelemben éljenek, hanem a tisztaság, az őszinteség, az igazság vezérelje őket.” Gondolatai végén akkor az Imádkozzál és dolgozzál! jelmondatot nevezte Salgótarján hitvallásának.

Varga András esperes-plébános hálával emlékezett a templom építőire, Reményik Sándor a kövekkel kapcsolatos gondolatait idézte fel gondolataiban:„szanaszét hevertek, de Ti templom lesztek”.

Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök szentbeszédében kiemelte: az évfordulón az egész város népe Isten előtt áll, kérve megbocsátó szeretetét, hiszen bűnbánat nélkül nem lehet jövőt építeni. A püspök a munkások védőszentje, Szent József oltalmába ajánlotta Salgótarjánt.

Gondolataiban így fogalmazott: „A názáreti ács a becsületesség, a tisztességes munka jelképe lehetne. Nagy szükségünk van rá a ma uralkodó értékrendi válságban, amelyben nem szent az élet, amelyben iskolákat zárnak be gyerekhiány miatt, ahol a becsületes munka helyébe az ügyeskedés, fondorlatosság lépett, ahol nincsen már meg a gondoskodás felelőssége. A keresztényeknek úgy kell jelen lenniük a társadalomban, mint a léleknek a testben. Nekünk kell lelki erőt, bátorítást adnunk a felemelkedéshez”.

Nemcsak városi és társadalmi esemény volt ez az ünnepség, hanem egyházközségi is, hiszen városunk összes egyházközsége képviseltette magát az ünnepen, a Püspök Atya pedig kilenc fiatalnak szolgáltatta ki a bérmálás szentségét, s a Szentlélek megerősítését kérte, hogy a bérmálkozók egész életükben igaz keresztények legyenek.

Fontos kiemelni az akkori városvezetés és az egyház jó kapcsolatát, melyet Varga András atya is megköszönt a szentmisén. Kiemelte a városvezetés segítségét, az adományokat, Salgótarján példátlan összefogását. Ezt dicsérik és igazolják a későbbi időszak történései is, például az Országzászló-emlékhely avatása, a Kálvárián lévő Magyar feltámadás barlang újjászületése, a Szent Imre-hegyi stációk megújítása, vagy a zagyvapálfalvai templomban tartott ünnepi szentmise, a plébánia létrejöttének 80. évfordulóján. Sokan vagyunk, akik hisszük, hogy ez is Szent József oltalma alatt valósulhatott meg.

Az akkor zsúfolásig megtelt templomban a szentáldozás után került sor a felajánló imádságra, melyet a jól ismert Szent József-ének vezetett be: „Áldunk Isten jó szolgája, / Szent Családnak hű sáfárja, / Kire Isten megváltásunk titkát bízta, / Mert a lelked igaz volt és szíved tiszta.” A közös imádság elhangzását követően a városfelajánlási okmányt aláírták, azt díszkeretbe helyezték.

Emlékszem az akkori pillanatokra, amikor a jelenlévőknek és a távollévőknek is szóló püspöki jókívánságok után, a pápai himnusz, a magyar himnusz eléneklését követően, régi magyar himnuszunk, a Boldogasszony Anyánk és a déli harangszó hangjaira mentünk ki a templomból, a menet elején jómagam vittem a keretezett okmányt, amelynek egy példánya a volt ferences rendházba került, a másik pedig a Városháza bejáratánál van, ma is ott áll. A ferencesek ittlétét 2010 óta emléktábla is őrzi a rendház falán, működésükre és áldásos munkájukra évről-évre emlékezik a város közössége.

Fotó: st-plebania.com

A híveket a szentmise után agapéval várták, ami lehetőséget nyitott a személyes találkozásra, beszélgetésre is. Itt sokan felidézték emlékeiket a templomról, az akkori újságcikk is megörökítette néhány résztvevő gondolatát: „Egy karancsaljai idős férfi azt mesélte: 1938-ban jelen volt a Szent Jobbot szállító Aranyvonat fogadásán. – Acélgyári dolgozó voltam, 1956-ban el is zavartak a munkahelyemről, Szentkúton jártam misére, de azt is megfigyelték. Évtizedek óta ide járok – mondta, míg a mellette ülő barátja hozzátette: ő 1952 óta híve az Acélgyári úti templomnak. Harmadik társuk is megszólalt:– Én ugyan nem vagyok hívő, de mégis eljöttem. Itt lakom a környéken, s tudom, milyen nagy nap ez a város életében.”

Tíz év után nézve a képeket, a filmfelvételeket és olvasva a cikkeket sokunknak nagy örömet jelent a szép ünnep felidézése, főleg, ezekben a nagyon nehéz időkben. Sokan nincsenek már közöttünk az akkor velünk együtt ott ünneplők közül, egyházközségeink azonban ma is őrzik ezeknek a szép pillanatoknak az emlékét, Szent József oltalmát pedig továbbra is kérik a házukra, a családjaikra, és a városra is.

Felajánló ima Szent Józsefhez

Kérünk, hallgasd meg hálatelt szívünk felajánló imádságát ezért a templomért, annak szolgáiért és híveiért, Salgótarján városáért: kicsinyekért és nagyokért, betegekért és egészségesekért, buzgó híveiért és a távolabb lévőkért egyaránt.
Kérünk, adj jövőt számunkra: a szolgáló szeretetnek, az odaadásnak, a megbocsátásnak, a lelki békességnek számtalan megtapasztalását, a te Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel együtt él és uralkodik most és mindörökké! Ámen!

 

Hozzászólások

a múlt politikája
Fidesz: Karácsony programja ugyanaz, mint amit korábban Gyurcsány tollba mondott
Lapszemle / 21 perce
„Azzurri-show” a Roland Garros árnyékában – lapszemle
A németek szerint Olaszország egyből bejelentkezett az Európa-bajnoki címért. Franciaországban és Spanyolországban nem sok vizet zavart a nyitó meccs...
termelési dömping / 27 perce
Avokádóból nem lesz hiány, ha bejön az asztrál kutatók új felfedezése
ezer év után / 29 perce
Két vikingkori rokont hoz össze ismét egy koppenhágai kiállítás
játék / 36 perce
Itt a nagy mesekvíz - te felismered ezeket a retró mesehősöket?
Nool
eb2020 / 39 perce
A tarjáni bokszedző szerint lehet szeretni vagy utálni Cristiano Ronaldót, de...
B.L.
edzés / 49 perce
Tina, ez már sok! Olyan sovány Emilio felesége, hogy a rajongók már túlzásnak tartják
Hangfolyam–Tanfolyam / 49 perce
Nyári foglalkoztató tábort indít a Magyar Állami Operaház