Berki József atyára emlékezünk

Néhány hete érkezett a megrázó hír: Berki József atya, Salgótarján szülötte, tragikus hirtelenséggel elhunyt.

A hírből nehezen felocsúdva peregni kezdenek az emlékek róla: a salgótarjáni egyházi életben betöltött szerepe, első szentmiséje és kiskunhalasi szolgálati évei.

A nógrádi megyeszékhely, Salgótarján sok innen származó pappal sajnos nem büszkélkedhet, akikkel azonban igen, azzal jobban kellene büszkélkedni! Azt hiszem, sokunkban ez volt az első gondolat, ami végigpergett, majd számba véve a „létszámot”, az innen vagy a környékből származó atyákat, rájövünk: városunk egyházüldözést szenvedett, tragikus múltjához képest itt is fakadtak szép számmal papi hivatások, Istennek hála!

Amikor azonban ilyen szomorú hírt hallunk, rájövünk: szegényebbek lettünk. A fiatal papi élet távozása duplán fáj, szerető lelkipásztor nélkül marad a közösség. Amikor 2011 nyarán az „Acélgyári” templomban voltunk Józsi atya első szentmiséjén, jómagam írtam újságunkba a tudósítást róla Újmisést köszöntött Salgótarján címmel. A tudósításban így fogalmaztunk: „Akik ott voltunk, és hallottuk a szentmise végén hozzánk szóló, és segítőiért hálát adó, segítőinek köszönetet mondó József atya gyönyörű szép szavait, mindannyian lélekben feltöltődve távoztunk a templomból.”

Az akkor zsúfolásig megtelt templomban nagy szeretettel köszöntötte a Szent József Plébánia közössége az újmisés atyát. A szentmisén áldották meg a hívek ajándékát, a misézőkelyhet, amivel az első szentmisét mutatta be szeretett templomában, szeretett hívő közössége előtt.

A személyes gondolatok miatt idézek az akkori írásból: „A szentáldozást követően idézte fel emlékeit Baffi István atya. Elmondta, hogy 1999-ben egy fiatalember kopogott be hozzá, hogy teológiát szeretne tanulni. Örömmel fogadta a fiatalembert, aki könyveket kapott tőle, és segítette őt a tanulásban. A főiskola sikeres befejezése után hitoktatói oklevelet kapott, és örömmel fogadta őt be az egyházközséghez, ahol ministrált, később pedig hitoktatóként fiatalokat vezetett közelebb a hithez, a Jóistenhez. Ő azonban itt nem állt meg: öt szemináriumi év után az idén az egyházi rend szentségében részesült: vagyis június 25-én a kalocsai székesegyházban Bábel Balázs érsek atya pappá szentelte.”

A hivatás aztán kiteljesedett, a papszentelés előtti és utáni években is. 2001-2005 között az egyházasgergei Szent József Katolikus Iskolában dolgozott hitoktatóként.

Tanítói hivatásáról korábban így vallott: „Gyerekkoromban a hittanórák lelki mélysége és az akkori káplán személye városunkban döntő volt. Neki köszönhető, hogy még abban az évben egy teljes nyarat rászántam arra, hogy a városi könyvtárban az összes liturgikus ünnep és szín, valamint a papi hierachia fogalmát kigyűjtöttem egy füzetbe. Akkoriban a hitoktatás más volt, ennek az eredménye, hogy a 150 bérmálkozó, akikkel együtt készültünk, mind a mai napig részt vesz a vasárnapi szentmiséken. Aztán a középiskola alatt döntöttem el, hogy én hitoktató szeretnék lenni és gyerekeket tanítani.”

Mint azt a kiskunhalasiak emlékezésükben is megerősítették: a gyermekek körében is igen népszerű atya örömmel és lelkesedéssel szolgált a mindennapokban. 2017-től ugyanis kórházlelkészi szolgálata mellett a helyi II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium iskolalelkészeként is szolgálta az intézmény növendékeinek lelki javát. „A szív most megszűnt dobogni. Halála nemcsak a katolikus közösséget döbbentette meg, hanem az egész várost, a halasiakat. Józsi atyát mindenki kedvelte, derűs, befogadó személyisége okán iskola- és kórházlelkészként is népszerű volt. Szeretett beszélgetni, nemcsak egyházi, hanem világi dolgokról is.” – fogalmaznak az egyházközségben, felidézve Józsi atya irántuk való szeretetét.

Ugyanígy fogalmaz Bali Imréné, Adrienn, a salgótarjáni Jó Pásztor Katolikus Óvoda vezetője is kérdésünkre: „Mindig közel álltak hozzá a gyermekek, igyekezett a legalaposabban felkészülni a velük való foglalkozásra. Amikor óvodánkban járt és tanulni jött hozzánk, már akkor látszott, hogy nagyon komolyan és céltudatosan veszi a kicsikkel való foglalkozást.

Számtalan anyaggal, ötlettel segítettük az ő tanulását, felkészülését, örömmel, hiszen ezeket későbbi pályája során, a kiskunhalasiak körében kamatoztatott évekig.” – mondja. Az újmisén ők köszöntötték az Atyát az óvodásokkal. Majd rögtön hozzáteszi személyes gondolatait is: „Családunk jó barátja is volt, hazalátogatásai alkalmával mindig felkeresett minket, hiszen már a kezdetektől végigkísértük papi pályáját. Fájdalommal tölt el a búcsúzás pillanata, de azt hiszem, nemcsak engem, hanem az egész egyházközséget, és mindenkit, aki ismerte, szerette őt. Mert a kettő nem választható el az ő esetében: aki ismerte, biztosan szerette is, hiszen nagyon szerethető volt.”

Berki József atya 2005-ben került a Szegedi Egyházmegye papnevelő intézetbe kispapnak, majd 2011 június 26-án szentelték pappá, azóta volt Kiskunhalason káplán, majd iskolai-és kórházi lelkészként is szolgálta a halasi híveket.

Az újmise kapcsán így zártam gondolataimat: „E szép, fényes ünnepen mi jót is kívánhatunk Salgótarján lakosai nevében József atyának? Abban biztosak vagyunk, hogy bárhová is kerül, hamar szeretetközösséget fog építeni maga köré, nemcsak szeretete, nyitottsága, de őszinte, szeretetteljes szavai miatt is. Kívánjuk neki az Isten áldását, sok kegyelmet, nagyon sok erőt, hogy a legszebb hivatást mindig állhatatosan, szolgálatkészen, jó szóval feltöltve végezze. Ha kell, adjon erőt és vigasztalást a szomorkodóknak, részesítse a bűnbocsánat szentségében a híveket, legyen ott a betegágynál, örömmel fogadja és keresztelje meg az egyházközség új tagjait, eskessen minél több jegyespárt, vezessen minél több kis gyermeket az oltár elé az Úr Jézushoz! Ezt kívánjuk szívből József atyának, és egyben megköszönjük Szüleinek, hogy példamutató embert neveltek és adtak az egyháznak! Hálát adunk érte és családjáért a Jóistennek!”

Aki a fenti gondolatokat elolvassa, láthatja: a jókívánság hamar beteljesedett, hiszen kápláni helyén, Kiskunhalason valóban szívébe zárta a közösség a városunkból származó atyát. A fiatal élet azonban nem teljesedhetett ki itt a földön: már Isten asztalánál jár közbe szeretteiért, a gyermekekért és a fiatalokért, a betegkért, valamint szülővárosáért és szolgálati helyéért, második otthonáért, Kiskunhalasért is.

Berki József atyától szombat délelőtt vesznek búcsút a salgótarjáni Szent József Plébániatemplomban a 11 órakor kezdődő szentmisén, majd az Arany János úti régi temetőben helyezik örök nyugalomra. A gyászmisét és a temetési szertartást dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek atya végzi.

Adj, Uram, örök nyugodalmat neki! És az örök világosság fényeskedjen neki! Nyugodjon békében! Jézus, Mária, Szent József szent nevében! Ámen!

Hozzászólások

korszerű járművek
Volánbusz: folytatódik az állami autóbuszpark megújulása
párhuzam / 16 perce
Magyar-vietnami romantikus film és történelmi dokumentumfilm nyert támogatást
Csaknem 360 millió forintot ítéltek a két alkotásnak.
jó hír / 30 perce
Családi kedvezménnyel látogatható az Országház
vandálok / 43 perce
Tinik randalíroznak a nógrádi játszótereken
Lászlók Judit
összehasonlítás / 52 perce
Gleccserek vájhatták a Mars völgyeit
remény / 1 órája
700 millió forintos állami támogatással indulhat újra a fesztiválszektor
Dupla sebesség / 1 órája
Wi-Fi 6-os routert hozott Magyarországra a Huawei
Bajnokok Ligája / 8 órája
Negyeddöntős a Manchester City és az Olympique Lyon