100 éves a város

2022.01.27. 22:28

Gulyás Gergely és Hiller István köszöntötte Salgótarjánt várossá válásának 100. évfordulóján

Ünnepi közgyűlést és díszünnepséget tartottak csütörtök délután a salgótarjáni Kohász Művelődési Központ színháztermében. Ezen a nagyszabású eseményen adták át a közgyűlés által alapított díjakat is.

Gerhát Karina

Forrás: Ladóczki Balázs

Salgótarján rendezett tanácsú város képviselő-testülete 1922. január 27-én, délelőtt 9 órakor a Kohász Művelődési Központban, az Acélgyári Olvasóegylet nagytermében tartotta meg alakuló közgyűlését dr. Förster Kálmán vezetésével. Ezért választották az ünnepség helyszínéül ezt az épületet.

A Himnusz elhangzása után a „Salgótarján 100 éve város” című imázsfilmet tekinthették meg a jelenlévők, amely a megyeszékhely elmúlt évszázadát felölelve archív életképeken és természeti kincseinken keresztül nyújtott betekintést a város fejlődésébe az 1920-as évektől egészen mostanáig. A film nem titkolt célja, hogy a napjainkban készült felvételek országosan is hírét vigyék Salgótarjánnak. A Kojnok Dávid rendezte film teljes stábja kizárólag salgótarjáni alkotókból áll.

A várossá válás óta eltelt száz évben sokan és sokat tettek Salgótarjánért, annak fejlődéséért, hírnevének öregbítéséért. Közülük sokan már nem ünnepelhették meg a várossá válás századik évfordulóját. A jelenlévők az ő emléküknek adóztak egyperces néma csenddel.

Ezt követően pedig Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter mondta el az ünnepre szánt gondolatait.

Hazánk történelme minden időben sok magyar közösség, városok és falvak egymásba fonódó életéből áll össze. Amikor ezen az ünnepi napon egy évszázad történelmére igyekszünk egy átható pillantást vetni, az előttünk járókra, az itt élőkre gondolunk. Arra a településre, amely a honfoglalás korából örökölte nevét, az Árpád-korból a várát, az oszmán időkből vitézi hagyományait, a kiegyezés idejétől a nevezetes bányáját és a világpiacra dolgozó gyártelepeit. Arra a településre, amely korábban egy ország közepén állt, és egyszer csak a határ közelében találta magát – mondta Gulyás Gergely.

A miniszter hozzátette: Trianon után saját jogán lett várossá, és ezáltal vállalta az elcsatolt területeken maradt települések feladatait is. A Salgótarjánban élők munkájukkal kivívták az ország tiszteletét. A megyeszékhely százéves teljesítménye sokat adott az országnak. A bányával, az öblös- és a síküveggyárral, a Salgótarjáni Bányász Torna Clubbal, amely még az UEFA-kupát is megjárta, és több válogatottat, illetve olimpiai bajnokot adott az országnak. Hazánkban mindenhol tudják, hogy a tarjániak a legreménytelenebb helyzetben is hűségesek maradtak, azok voltak az 1956-os forradalom ügyéhez is. 

– Száz kemény munkával végigdolgozott év után az a kérdés, hogy mit várunk, mit vár Salgótarján a jövőtől? Azt bátran kijelenthetjük, hogy jó alapokról indulunk, amikor elkezdhetjük a 21. század harmadik évtizedét. 2010 óta országosan is sok mindent sikerült elérni, leszorítottuk az adókat, csökkentettük a rezsit, emeltük a béreket, az elmúlt két évben pedig megküzdöttünk a koronvírus-járvánnyal és a vele járó gazdasági nehézségekkel. A Modern Városok Programot azért indítottuk, hogy a vidék is megkaphassa azokat a lehetőségeket, amelyek tartalmassá és kényelmesebbé teszik a mindennapokat. A salgótarjáni embereknek is hozzá kell férniük a jó színvonalú közszolgáltatásokhoz, a jó minőségű közlekedéshez, a sportolás és a szórakozás mellett a méltó munkáért, méltó bért fizető munkahelyekhez. A megnyíló lehetőségeket minden településnek le kell tudni fordítani a saját élethelyzetére, hiszen az itt élők tudják, pontosan mire van szükségük. Ezért a fejlesztéseket is csak akkor lehet sikerre vinni, ha van partnerség, egymásra figyelés, közös gondolkodás és együttes munka. Ezért szeretnék is köszönetet mondani úgy Fekete Zsolt polgármesternek, mint Becsó Zsoltnak, illetve dr. Becsó Károlynak, akik mindig jó partnerei voltak a kormánynak. Azok az esetleges politikai különbségek, viták, amelyek más területeken fennálltak, soha nem játszottak szerepet akkor, amikor a város fejlődésének az ügyéről volt szó. Salgótarján érdekében mindannyian, mindig eredményesen együtt tudtunk működni – emelte ki Gulyás Gergely.

Kifejtette továbbá: mindez eredményre is vezetett, hiszen megtörtént az autóúthálózat-korszerűsítése, a 21-es számú főút kétszer kétsávossá bővítése, a Szent Lázár Megyei Kórház fejlesztése és egy új onkológiai központ létrehozása, a templomok és az egyházi közösségi terek megújítása, továbbá az iskola- és a gazdaságfejlesztés is. Ezek mind látványos bizonyítéka a város és a térség fejlesztésének. 

– Együtt dolgozunk azon, hogy egy ötvenméteres uszodát magába foglaló sportcentrum, egy új atlétikai pálya és új jégcsarnok is létrejöhessen. Nem élünk könnyű időket, sok mindenért kell megküzdeni országként, közösségként és egyénileg is, mégis ez az idő, ami nekünk jutott, az építkezésről szólt. Az ország előre megy, használjuk ki a rendelkezésünkre álló lehetőségeket!  Bízom abban, hogy meg tudjuk teremteni a továbblépés feltételeit is. Ez az ország sok-sok közösség életéből, rengeteg ember elkötelezett munkájából és nagyszerű teljesítményéből épül fel. Engedjék meg, hogy a kormány nevében is köszönetet mondjak mindazoknak, akiknek ma a város is joggal tartozik hálával a mögöttünk hagyott évszázadért. Boldog századik születésnapot kívánok, Isten éltesse Salgótarján városát és valamennyi polgárát! – zárta gondolatait Gulyás Gergely.

Ezt követően dr. Hiller István, az Országgyűlés alelnöke, országgyűlési képviselő Jó szerencsét! felszólítással köszöntötte a jelenlévőket, majd a Bányászhimnuszt kezdte el szavalni. Néhány sor után megkérte az ünneplőket is, hogy akik ismerik mondják vele, így a teremben mindenki közösen verselt.

Azért kezdtem önökkel a visszaemlékezést, mert generációkon keresztül az önök elődei, szülei, nagyszülei, dédszülei is Jó szerencsével köszöntek egymásnak reggel, amikor elmentek otthonról, megcsókolták a gyermekeiket, feleségeiket és amikor leszálltak a bányába akkor is – hangsúlyozta dr. Hiller István.

Hozzátette: száz évről beszélünk, egy évszázad egy nemzet történetében is jelentős időszak. Az épületek és a tájak mellett leginkább talán abban tudjuk megjeleníteni az önök büszke évszázadát, ha emberekben gondolkodunk.

Mindezek után Fekete Zsolt köszöntötte a százéves Salgótarján városát. Megköszönte, hogy elfogadta a meghívást Gulyás Gergely, valamint dr. Hiller István.

– Ünnepi közgyűléssel egybekötött díszünnepségünkre meghívást kaptak a jelenlegi és az egykori országgyűlési képviselők, Salgótarján korábbi polgármesterei, jegyzői, valamit az elmúlt harminc év képviselő-testületeinek egykori és jelenlegi tagjai is. Örömmel tölt el, hogy sokan közülük el tudtak jönni rendezvényünkre – mondta Fekete Zsolt.

Kifejtette továbbá: nem emlékszünk az akkori képviselőkre, polgármesterre, nem voltak nagy, történelmi tetteik. 

– Számunkra, maiak számára mégis a legnagyobbat cselekedték, amely attól a pillanattól meghatározta közösségünk alakulását, várossá formálták Salgótarjánt. Bár tudom, hogy száz év nem számít soknak egy város történetében, számunkra mégis jelentős, hiszen eseménydús száz esztendő volt ez, amely során közösek voltak a sikereink, de sajnos kudarcaink is akadtak, amelyek hatással voltak mindannyiunk életére – zárta gondolatit Fekete Zsolt.

Ezt követően pedig Gulyás Gergely és Fekete Zsolt adták át a közgyűlés által alapított díjakat is. 

Több évtizede hagyomány, hogy a Salgótarján várossá nyilvánításának évfordulója alkalmából rendezett városi ünnepségen nyútják át a város önkormányzata által alapított díjakat és kitüntető címet. Az idei esztendő kiemelkedő jelentőségű, centenáriumi év a megyeszékhely történetében. Salgótarján várossá nyilvánításának századik évfordulója alkalmából a 2022-es esztendőt „Salgótarján 100 éve város” elnevezéssel emlékévvé nyilvánította Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése.

A díjakra javaslatok és vélemények érkeztek az alpolgármesterektől, a települési képviselőktől, a bizottsági tagoktól, a rendvédelmi szervektől, a köznevelési intézmények vezetőitől, az önkormányzati többségi tulajdonú gazdálkodó szervezetek vezetőitől, valamint a civil szervezetektől. Ezek figyelembevételével, valamint az emlékév alkalmából a közgyűlés tavaly december 16-i ülésén olyan szervezetek, intézmények, továbbá közösségek részére döntött a díjak adományozásáról, amelyek meghatározó és kimagasló szerepet töltöttek be Salgótarján várostörténetének alakításában, a település fejlődésében, szellemi és anyagi jólétének a gyarapításában.

Ennek értelmében Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Nógrád megye és Salgótarján bányászmúltjának megismertetéséért, hagyományainak ápolásáért huzamosabb időn át, magas színvonalon végzett munkája, valamint kiemelkedő közéleti és érdekképviseleti tevékenysége elismeréseként Pro Urbe díjban részesítette a Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete Nógrádi Bányász Nyugdíjas Szakszervezeti Bizottságát.

Szűkebb hazánk és Salgótarján lakosságának érdekében huzamosabb időn át végzett, magas színvonalú közművelődési, kulturális tevékenysége, valamint a civil közösségekért tett kiemelkedő munkája elismeréseként Pro Arte díjat vehetett a József Attila Művelődési és Konferencia Központot.

Salgótarján és térsége közbiztonságának, közrendvédelmének és közlekedésbiztonságának érdekében huzamosabb időn át végzett kimagasló szakmai munkája, valamint eredményes határrendészeti tevékenysége elismeréseként Salgótarján Szolgálatáért díjat kapott a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság Salgótarjáni Rendőrkapitánysága.

Huzamosabb időn át folytatott, magas színvonalú pedagógiai tevékenysége, valamint a hátrányos helyzetű gyermekek érdekében végzett példamutató oktató-nevelő munkája elismeréseként Salgótarján Jövő Nemzedékéért díjat ítéltek meg a Salgótarjáni Általános Iskola Petőfi Sándor Tagiskolájának.

Huzamosabb időn át folytatott, kimagasló sporttevékenysége, valamint az utánpótlás-nevelés érdekében végzett eredményes munkája elismeréseként Salgótarján Sportjáért díjjal ismerték el a Salgótarjáni Sport Egyesületet.

A város gazdasági életében és fejlődésében kiemelkedő szerepet betöltő, kimagaslóan eredményes tevékenysége elismeréseként Salgótarján Gazdaságáért díjjal jutalmazták a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Nógrád Megyei Szervezetét.

Salgótarján civil életében végzett kiemelkedő és eredményes tevékenysége elismeréseként Salgótarján Civil Társadalmáért díjban részesült a Baglyasalja Barátainak Köre.

Mindezek után pedig a jelenlévők megtekinthették a Száz év emlékei című portréfilmet, illetve a Nógrád Táncegyüttes Százszorszép – Száz év krónikái címet viselő előadását is.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a nool.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában