hivatás

2021.10.09. 19:30

Miniszteri dicsérettel is elismerték a balassagyarmati közművelődési szakember munkáját

Hegedűsné Jusztin Gizella több mint négy évtizedet töltött el a kultúra szolgálatában. Mint mondta, mindig hivatástudatból, meggyőződésből, belső indíttatásból végezte munkáját.

Szenográdi Ferenc

Szeptember elején nyugállományba vonult a balassagyarmati Mikszáth Kálmán Művelődési Központból, de végleg nem tudott elszakadni munkájától, napi négy órában tovább dolgozik művelődésszervezőként.

Már gyermekkorában betekintést nyerhetett a rendezvények szervezésébe, hiszen már édesapja is részt vett a nógrádsipeki kultúrház programjainak tervezésében, lebonyolításában. Negyedikes volt, amikor a család Szécsénybe költözött, ahol verset mondott az általános az iskolában, és tagja lett a színjátszó közösségnek is. Középiskolásként a diákönkormányzat tagjaként vett részt az alma mater közösségi életében.

Mivel édesanyja a postán dolgozott, őt is erre a pályára terelgette, ám ő nem érzett indíttatást ez iránt. Inkább a kultúra, a közösség érdekelte, így hamarosan Őrhalomban örömmel elvállalta a kultúrház vezetését, majd dolgozott Ludányhalásziban is.

A közművelődési szakember a Balassagyarmat Kultúrájáért díjat is átvehette
Fotó: Sz. F. / NMH

– Összetett feladatot láttam el ezekben a kis intézményekben. A műsorok szervezése, a művészeti csoportok vezetése, támogatása, a nagyobb rendezvények lebonyolítása, a könyvtári munka, a gazdálkodás mind-mind a feladataim közé tartozott. Nagy tapasztalatra tettem szert, amit későbbi munkáimban is kamatoztatni tudtam – mondta.

Az 1990-es évek elején második gyermekével volt várandós, amikor Ludányhalásziban bezárták a művelődési házat, s ő munkanélküli lett. Nem sokkal később viszont Balassagyarmaton találkozott Medvácz Lajossal, a művelődési ház akkori vezetőjével, aki meghívta intézményükbe dolgozni.

– Ifjúsági előadóként kerültem oda, első nagyobb feladatom volt a diákjuniális megszervezése, amit később többnapos fesztivállá szerveztünk. Szeptemberben pedig gólyaavatót tartottunk. Mindkét rendezvény hozzájárult a középiskolák közötti kapcsolat erősítéséhez. A programot mindig az iskolák diákjainak bevonásával állítottuk össze – idézte fel Hegedűsné Jusztin Gizella.

Az évek során tovább bővült a munkaköre, életre hívták a városi színjátszó kört, ami a gyermek-színjátszócsoport létrehozásával kezdődött, majd több mint tizenöt évvel ezelőtt megalakították a felnőtt-színjátszócsoportot is, amelynek ő lett a vezetője, és amelyben a mai napig aktívan közreműködik.

A városi ünnepélyek szervezésébe is bekapcsolódott, az ünnepi műsorok összeállítása mellett a színházi napok szervezése is az ő feladata volt. Utóbbi jelentős rendezvény több mint húsz éve van jelen a város életében. Emellett a különböző konferenciák szervezését is segítette, valamint a nyugdíjasklub mentorálása is hozzá tartozott.

Hegedűsné Jusztin Gizella tartalmas éveket töltött el a kulturális élet területén, lelkiismeretes közösségért végzett munkáját miniszteri dicsérettel ismerték el, továbbá a Balassagyarmat Kultúrájáért díjat is átvehette.

Ezek is érdekelhetik