ellátás

2019.02.21. 06:50

Az apró falvakban nélkülözhetetlen a falugondok

A lakosság egyértelműen dicséri a falugondnokok munkáját megyénkben. A hatszáz főnél kisebb településeken sokrétű tevékenységet végeznek ezek a szolgálatok, noha az állami támogatáson túl önerőt is biztosítaniuk kell a zökkenőmentes fenntartáshoz.

Hegedűs Henrik

Takaros porta előtt fékez a mikrobusz. A sofőr kiszáll, kinyitja az oldalsó tolóajtót és előveszi az ételhordót. A csöngetésre apró, fejkendős nénike bukkan elő a házból. Megérkezett az ebéd. Rövid beszélgetés kezdődik, peregnek a kérdések. Hogy tetszik lenni? Fáj-e valamije? Minden nyugalmasan telt az éjszaka során? Kisvártatva a falugondnoki jármű indul, és tovatűnik a szomszédos utcában. Ez a jelenet pedig napról napra megismétlődik.

– Nógrád megyében az elsők között csatlakoztunk a falugondnoki „mozgalomhoz” és az elmúlt másfél évtized tökéletes bizonyíték rá, hogy teljesen bevált a szolgáltatás – mondta el Illés Kálmán, Szente polgármestere.

A falugondnokok egyik mindennapi feladata az ebéd kiszállítása.
Fotó: Hüvösi Csaba / NMH

– A neve is jól jelzi a feladatkört, hiszen valódi szolgálatot látunk el. A különböző egészségügyi, szociális és népjóléti intézmények helyi hiányában hatalmas jelentőséggel bír a falugondnok. Négy évvel ezelőtt szereztük be a falubuszunkat, a munkatársunk ezzel szállítja a betegeket az orvoshoz, az időseknek és igénylőknek házhoz az ebédet, intézi a gyógyszerbeszerzést, a bevásárlást, és rendkívül sokat is „fut” a jármű. Ma már eljutottunk oda, hogy annyira megszokták az emberek a falugondnokot, hogy igazi űr keletkezne községünkben, ha esetleg megszűnne ez a szolgáltatás.

Illés Kálmán hozzátette, az állam éves szinten 3,1 millió forintos normatív támogatást nyújt a feladatellátáshoz, de ez önmagában kevés a nehézségek nélküli működtetéshez, hiszen az összeg jelentős részét lényegében csak a főállású alkalmazott munkabérére és a járulékokra használják fel, márpedig a mikrobusz fenntartása is komoly ráfordítást igényel, ezt javarészt saját erőből biztosítják, így reménykednek abban, hogy a központi forrás emelkedik majd a jövőben.

Szigorúan szabályozott munkakör

A falugondnoki szolgáltatás létrehozásáról 1993-ban született törvény. Ez egy olyan szociális alapellátási forma, amelyet főállásban, teljes munkaidőben végzett közalkalmazotti jogviszonyban látnak el, és gépjármű üzemeltetésével biztosítanak, csökkentve ezzel az aprófalvak – a hatszáz fő alatti települések – és a külterületi lakott helyek hiányosságaiból eredő hátrányokat. A működtetés engedélyhez kötött, amit a helyileg illetékes jegyző ad ki. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy az adott önkormányzat a szolgálat ellátásához állami normatívához jusson. Feltétel az önkormányzati rendelet, illetve a szakmai program megalkotása, a gépjárműhöz kötött követelmények megléte és a falugondnok személyes igazolása, hogy részt vett a munkaköréhez kapcsolódó képzésen.

Az alig kétszáz lakosú Szécsénkén napra pontosan 2001. október elsejétől van falugondnoki szolgálat, és a teendőket a kezdetektől ugyanaz a személy látja el. Mivel a tömegközlekedési viszonyok itt kedvezőtlenebbek, ezért a feladat is több, a 2015-ös beszerzése óta összesen 86 ezer kilométert haladt mikrobuszuk a közutakon. Rendszeresen járnak Balassagyarmatra, sőt Vácra és Budapestre is viszik orvosi kezelésekre az idősebb betegeket, időnként gyermekszállítást is vállalnak. A dél-nógrádi községben lényegében semmilyen szolgáltatás, még élelmiszerbolt sincs, ezért kiemeltebb szerep jut a falugondnoknak és az elöregedő falvakban nélkülözhetetlennek tartják ezt az ellátási formát.

A Kétbodonyhoz közeli zsákfaluban, Kisecseten az alkalmazott fiatalember az önkormányzat mikrobuszával reggel az otthonukból szállítja a gyerekeket a szentei óvodába, majd délután onnan vissza. Ezenkívül gondoskodik az idős lakosokról, viszi a betegeket a romhányi háziorvosi rendelésre, gyógyszereket, egyéb eszközöket is szállít, hétfőn, szerdán, pénteken bevásárlásokat intéz, igen széles körű a feladata. Lényegében reggeltől a késő délutáni órákig egész héten akad dolga.

Ezek is érdekelhetik