14°
23°
13°

Több helyen végzik a városkarbantartási munkákat

Minden esztendőben előre ütemezetten végzik a városkarbantartási munkákat a nyugat-nógrádi járási központban. Ezek részletes folyamatáról általában az áprilisi ülésén dönt az önkormányzat képviselő-testülete. Az idei javító-felújító tevékenységek java része a nyári és őszi hónapokra hárul.

Dr. Szájbely Ernő, az önkormányzat pénzügyi- és városüzemeltetési bizottságának elnöke ismertette részleteiben a folyamatokat.

– Az idei előirányzott karbantartási terv meglehetősen sok feladatot tartalmaz – kezdte mondandóját az elnök. – Szerepelnek benne azok a kérelmek, amelyek a lakosság részéről érkeztek be az önkormányzathoz, illetve az óvodai vezetők javaslata az intézményben elvégzendő javításokról, valamint az Extrém Légisport Egyesület indítványa a laktanyában lévő hangár beázásának megszüntetéséről. A bizottsági ülésen tételesen megtárgyaltuk, mi mindent kell megcsinálni, és az előzetesen kiadott anyaghoz képest jelentős kiegészítést illesztettünk be a végleges határozatba.

Közfoglalkoztatottak dolgoznak a városközpont megszépítésén. Fotó: T.A., NMH

Parkszépítő közmunkások

Szorgosan dolgozó közmunkásokra bukkantunk, amikor Rétságon jártunk. Jelenleg húsz közfoglalkoztatott személyt alkalmaz az önkormányzat, akiknek a legfőbb tevékenysége a parkok gondozása. A nyugat-nógrádi városban aránylag sok zöldfelület található, akár a tömbépületek övezetét tekintjük, akár a családi házas területeket nézzük. Ezen a nyárias hétköznapi délelőttön éppen két helyen dolgoztak. A férfiak füvet nyírtak az általános iskola környékén, míg a nők a virágágyásokban lévő növényeket locsolták a nagyparkoló szomszédságában, illetve az azzal szembeni kis tisztáson.

Dr. Szájbely Ernő hozzátette, a felhasználható anyagi források nagyságrendjét nézve nagy valószínűséggel a munkák java része közbeszerzés-köteles lesz, a másik felét a város saját kivitelezésében elvégzi.

A legnagyobb elem a tavaly, év vége felé megkapott uniós támogatásból megvalósuló „Zöld Város” program, amely több rész-szakaszra oszlik. Lényegében Rétság minden egyes nagyobb zöldfelülete megújul, így a nagyparkoló szomszédságában fekvő és az általános iskola előtti parkocska. Emellett teljesen átépítik, megszépítik az autóbusz-forduló melletti piacteret.

Hasonlóan komoly beruházás lesz a Rákóczi út, azaz a főutca páratlan oldalán a járdaépítés, amit az ott élők is kértek, hogy legalább a legközelebbi átkelési pontig, ami a városházánál van, szilárd burkolaton tudjanak gyalogolni – 2017-ben a másik oldalon készült el a járdafelület. Ugyancsak kiemelt cél – a kátyúk megszüntetésével párhuzamosan – a lehető legtöbb helyen teljes értékű útjavítást végezni. Az önkormányzat, figyelve a mozgássérültekre és az öregekre, akadálymentesíti a mellékutcák torkolatait is, eltüntetve a járdaszegélyeket.

Az elképzelések szerint legkésőbb 2018 decemberére minden egyes kitűzött karbantartási feladatot szeretne befejezni az önkormányzat.

Hozzászólások