életpálya

2021.07.02. 19:58

Több száz tanítványát zárta szívébe az aranydiplomás szécsényi tanárnő

„Ha a karodba nem zárhatsz gyermekeket, zárd őket a szívedbe.” Ez volt a ma már nyugdíjaskorú Várkonyi Balázsné Rétháti Katalin aranydiplomás pedagógus pályafutásának mottója. Nem adatott meg neki, hogy saját gyermeket zárjon a karjaiba, ehelyett sok száz tanítványát zárta a szívébe.

Szenográdi Ferenc

Ötven évvel ezelőtt, 1971-ben szerzett ének-zene és orosz szakos tanári diplomát Pécsett a Tanárképző Főiskolán. Egy évig Bakócán, majd 1972-től nyugállományba vonulásáig, 2007-ig Szécsényben tanított az immár aranydiplomás Várkonyi Balázsné Rétháti Katalin.

Pályafutását végig a gyermekek szeretete jellemezte. Azt vallotta, tanítani csak úgy lehet, ha szeretjük, tiszteljük tanítványainkat. Végig ez határozta meg a munkáját. Tanított, nevelt, és azt is célul tűzte ki, hogy növendékei megszeressék a zenét. Fáradhatatlanul dolgozott. Főállásban az akkori Mikszáth Kálmán Általános Iskolában dolgozott, de tanított éneket a gimnáziumban és zeneelméletet a helyi zeneiskolában. Egyszerre három énekkart vezetett párhuzamosan, az anyaiskolájában, a gimnáziumban s a múzeumban az Alba Kórust. Alapítója, majd évtizedeken át szólamvezetője volt a városi Erkel Ferenc Vegyeskarnak. Számos elfoglaltsága mellett sem tudott ellenállni, amikor a nagylóciak felkérték kórusuk vezetésére.

Várkonyi Balázsné Rétháti Katalin otthonában, a pécsi egyetemtől kapott díszoklevéllel, amelyet diplomája megszerzésének ötvenedik évfordulója alkalmából kapott meg
Fotó: Sz.F. / NMH

Szécsényben az iskolák összevonását követően a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában tanított. Pályafutása alatt mindvégig osztályfőnöki feladatokat is ellátott, közben elvégezte a házi betegápolási tanfolyamot. Az iskolában ifjúságvédelmi felelős volt, és a vöröskeresztes tanári feladatokkal is megbízták. Mindezeken kívül tanítványait versenyekre készítette fel.

– A gyermekekkel való foglalkozás tette teljessé az életemet. Mindig ott élt bennem a gyermekek iránti szeretet és az emberek iránti tisztelet – mondta Várkonyi Balázsné, aki nyugállományba vonulását követően még néhány évig óraadóként dolgozott tovább.

– Nyugdíjasként is bennem van az igény, hogy segíthessek embertársaimon, ahol, és amiben csak tudok. Boldog vagyok, amikor örömet szerezhetek – fogalmazott az aranydiplomás tanárnő.

Gyakran látni őt a városban kerékpárján, megy és felkeresi az idős, főleg az egyedülálló személyeket. Elbeszélget velük, emberséget, szeretetet visz a magányos életükbe. Bevásárol nekik, s ha kell, az autójával viszi őket az orvoshoz. Amikor a járványhelyzet megengedte, az idősek otthonában élőket is gyakran meglátogatta, ahol a jó hangulatú beszélgetés nem egyszer közös énekléssel fejeződött be. A vöröskereszt szervezésében négy éve heti két alkalommal tejet és kenyeret oszt a nagycsaládosoknak egy társával.

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium igazgatója, Pancsovai Gergely a tanévzáró ünnepségen átadta számára a Pécsi egyetem aranydiplomáját. Az ünnepélyen Stayer László, a város polgármestere is megköszönte több évtizedes munkáját s mindazt, amit Szécsényért tett. Várkonyi Balázsné Rétháti Katalin azt mondta: – Nem tettem és teszek semmi különöset, csak, amit a szívem diktál.

Ezek is érdekelhetik