Helyi közélet

2017.08.21. 05:21

„Tarts meg a következő ezer évben!”

fenyvesi

Tegnap délelőtt az államalapítás alkalmából ünnepi közgyűlést tartottak a Megyeházán. A rendezvényen avatták fel a megyei önkormányzat által állíttatott kereszt emlékművet és kenyérszentelést is rendeztek. A Megyeháza előtti parkban magasodó új emlékmű jelentőségéről Skuczi Nándor megyei közgyűlési elnök beszédében megfogalmazta: „Emlékeztessen, intsen, óvjon-védjen, mutasson utat mindennapjainkban Adjon útravaló örökséget az utánunk jövőknek. Figyelmeztessen a veszélyre, arra, hogy ha elhagyjuk, akkor saját magunkat, európai és magyar lényegünket is elhagyjuk. Ha feladjuk, akkor egyúttal át is adjuk helyét valami új, idegen, nem belőlünk, nem tőlünk fakadónak. Ne így legyen!”

Salgótarján. Az ezeresztendős nemzet előtti tisztelgés alkalmából rendezett megyei közgyűlésen ünnepi köszöntő mondott Fekete Zsolt, Salgótarján Megyei Jogú Város polgármestere és Becsó Zsolt országgyűlési képviselő, majd Skuczi Nándor, a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke tartotta meg ünnepi beszédét. Az eseményen számos megyei település polgármestere, a Kormányhivatal vezetője és képviselői, megyei és városi elöljárók, intézményvezetők, egyházi méltóságok, civil szervezetek képviselői is megjelentek. A programon a magyarok kenyerét dr. Beer Miklós váci megyés püspök áldotta meg, majd Becsó Zsolt országgyűlés képviselő szelte fel, a hét éve működő jótékonysági kezdeményezésről pedig Szandai József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Nógrád megyei elnöke szólt a hallgatóságnak.

[caption id="" align="aligncenter" width="1024"] Dr. Szabó József, Nógrád megyei jegyző és Skuczi Nándor közgyűlési elnök leplezte le a keresztetFotó: Niederland Dávid[/caption]

A köszöntők sorát Fekete Zsolt, a megyei közgyűlés székhelyének, Salgótarjánnak a polgármestere kezdte meg. Elmondta, hogy a 95 éve történt városalapítás alkalmából ezt az esztendőt emlékévvé nyilvánították, amelyben kiemelt jelentőséget kapnak a nemzeti ünnepekhez kapcsolódó programok. Így kapott nagy hangsúlyt augusztus 20. is, amelyre kétnapos programsorozatot szerveztek, s a magyar szent korona hiteles másolatát is „elhozták” a megyeszékhelyre. Együtt ünnepelt a város testvérvárosai delegációival, s a Nemzetközi Nógrád Maratont is most rendezték meg Fülek és Salgótarján között – emelte ki. „Megtiszteltetés, hogy városunk adhat otthont az ünnepi megyei közgyűlésnek, és hogy egy újabb meghatározó jelentőségű emlékművel gazdagodik Salgótarján” – mondta Fekete Zsolt polgármester.

[caption id="" align="aligncenter" width="682"] Fotó: Niederland Dávid[/caption]

Becsó Zsolt országgyűlési képviselő köszöntője elején az Imre herceghez írt Intelmekből idézte Szent István gondolatát: „Tartsd mindig eszedben, hogy minden ember azonos állapotban születik, és hogy semmi sem emel fel, csakis az alázat, semmi sem taszít le, csakis a gőg és a gyűlölség.” – Ez az idézet félreérthetetlen, félremagyarázhatatlan – hangsúlyozta Becsó Zsolt, s hozzátette: Szent István csak ennek az erkölcsi parancsnak engedelmeskedve hozhatta létre nagy művét: a független keresztény Magyarországot.

[caption id="" align="aligncenter" width="1024"] Biztos vagyok benne, hogy család- és hazaszeretetünk mellett a legerősebb kapaszkodót az elmúlt ezer év során a kereszttel jelképezhető hit szolgáltatta számunkra – hangsúlyozta Skuczi NándorFotó: Niederland Dávid[/caption]

A honatya így folytatta: „Az istváni mű két tartópillére a kereszténység és a függetlenség. Ő is, de már apja, Géza is tisztában volt vele, hogy kereszténység nélkül, idegentestként, örökös harcban egy egész földrésszel csak évtizedeink lehetnek. Ám tisztában voltak azzal is, hogy a kereszténység függetlenség nélkül csak szolgalétet eredményezhet. Ezért nem fogadta el Géza Bizánctól a keleti kereszténységet, hiszen az függetlenségünk felszámolásához vezetett volna. István pedig nem vette át a koronát a német-római császártól, mert az függőségi viszonyt, szuverenitás-csökkenést eredményezett volna. II. Szilveszter pápa pedig a Szent Koronával együtt az apostoli felhatalmazást adta, ami függetlenségünket nem csökkenti, hanem kiteljesíti.

[caption id="" align="aligncenter" width="1024"] Védenünk és gyarapítanunk kell, amit eleink hagytak ránk. Ehhez három dolog szükséges: a keresztény hit, a nemzeti függetlenség és a jó szomszédok – emelte ki Becsó ZsoltFotó: Niederland Dávid[/caption]

– Védenünk és gyarapítanunk kell, amit eleink hagytak ránk. Ehhez három dolog szükséges: a keresztény hit, a nemzeti függetlenség és a jó szomszédok. Keleten úgy tartják, a Főnix madár 500 évente újul meg poraiból. Kárpát-medencei államiságunk első 500 éve sikertörténet volt. A második vesszőfutás. Éppen most kezdjük a harmadikat. Én biztos vagyok benne, hogy szeretetben, együttműködésben ez is sikertörténet lesz – hangsúlyozta Becsó Zsolt országgyűlési képviselő.

[caption id="" align="aligncenter" width="1024"] Fotó: Niederland Dávid[/caption]

Skuczi Nándor megyei közgyűlési elnök kiemelte: „Mi, nógrádiak különösen büszkék lehetünk rá, hogy a Váci Egyházmegyéhez tartozunk, ugyanis azt is még első nagy királyunk alapította. István idejében az európai egység erősebb volt a mainál, hiszen a közös keresztény kultúrán alapult, nem pedig közjogi intézkedéseken. Napjainkra a nyugati kultúra elhalványult, háttérbe szorult, képviselőik identitástudata megroppant.” Figyelmeztetett: „Magyarként és közép-európaiként fontos feladat vár ránk. A neoliberális dogmákat a kreált egyéni szabadságjogokat az ésszerűtlenségig hangsúlyozó, tolakodó, vindikált előjogokkal terhes erőszakot visszaszorítva, a hagyományos értékekhez visszanyúlva, létünk és kultúránk gyökereire rámutatva kell a jövőnket biztosítani. Első királyunk szellemében kell az országot továbbépíteni, stabilitását megőrizni.” A kereszt emlékműről így szólt:

– Biztos vagyok benne, hogy család- és hazaszeretetünk mellett a legerősebb kapaszkodót az elmúlt ezer év során a kereszttel jelképezhető hit szolgáltatta számunkra. Ezért is gondolom, hogy helye és ideje van a keresztállításnak, itt és most. Emlékeztessen, intsen, óvjon-védjen, mutasson utat mindennapjainkban. Adjon útravaló örökséget az utánunk jövőknek. Figyelmeztessen a veszélyre, arra, hogy ha elhagyjuk, akkor saját magunkat, európai és magyar lényegünket is elhagyjuk. Ha feladjuk, akkor egyúttal át is adjuk helyét valami új, idegen, nem belőlünk, nem tőlünk fakadónak. Ne így legyen! – hangsúlyozta Skuczi Nándor:

– Azért állítattuk ide a keresztet s nem valami eldugott árnyas kis sarokba, hogy mindenki lássa, láthassa. Azért, hogy a kereszt igazsága minél több embert megérinthessen. Hogy láttán a jámbor eltöprenghessen: mi közünk is van egymáshoz, a keresztnek meg nekem? Aztán meg, hátha meghallja a választ, mely így hangzik: egymásra vagyunk utalva, én megtartottalak ezer éven át, te tarts meg, a következő ezer évben. Mindenkinek köszönöm, aki támogatta, elviselte, vagy csak eltűrte a keresztállítást! Biztos vagyok benne, hogy mindannyiunk javára válik.

[caption id="" align="aligncenter" width="629"] Becsó Zsolt szegte meg az új kenyeret, miután dr. Beer Miklós megáldottaFotó: Niederland Dávid[/caption]

A kereszt és ember kapcsolatáról szólva a Nógrád Megyei Közgyűlés elnöke kiemelte: „Egymásra vagyunk utalva. Én megtartottalak ezer éven át. Te tarts meg a következő ezer évben!” Augusztus 20. másik „ünnepeltjéről”, az új kenyéréről Skuczi Nándor elmondta: „Köszönjük meg, hogy idén is betakaríthattuk a mindennapi kenyerünknek valót! Kérjük az Urat, ezután is jusson szükség szerint!”

[caption id="" align="aligncenter" width="1024"] Fotó: Niederland Dávid[/caption]

Szandai József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Nógrád megyei elnöke a magyarok kenyeréről szóló gondolatait ossza meg a hallgatósággal. A program hét éve indult, s mára oly nagymértékű adakozássá vált, hogy idén 600 tonnánál is több lisztet gyűjtöttek össze a segítőkész gazdáktól, szerte a Kárpát-medencéből. Így tudják segíteni egész éves szükségletükkel Böjte Csaba árvaházát, kárpátaljai rászorulókat és egyre több anyaországi jóléti intézményt is. Nógrád megyében 342 gondozott gyermeknek biztosítja a magyarok kenyere program az egész éves lisztszükségletet. „Ez több, mint karitatív akció, ez a Kárpát-medencei magyar gazdák részvételével zajló rendezvénysorozat, amely növeli az identitástudatot” – emelte ki a megyei agrárkamara elnöke.

[caption id="" align="aligncenter" width="1024"] Fotó: Niederland Dávid[/caption]

Az ünnepségen Szvorák Katalin Kossuth- és Madách Imre-díjas énekművész és Kántor Zoltán, a Zenthe Ferenc Színház művésze működött közre, előbbi gyönyörű énekszóval, utóbbi versekkel. Az ünnepség második részében dr. Beer Miklós megyéspüspök megáldotta a magyarok kenyerét, az idei gabonából készült új kenyeret pedig Becsó Zsolt országgyűlési képviselő szegte meg.

[caption id="" align="aligncenter" width="1024"] Fotó: Niederland Dávid[/caption]

Az ünnepség végén felavatták és megáldották a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése határozata alapján állított kereszt emlékművet, amely Bazsó László kőfaragó mester keze munkáját dicséri. A keresztet Skuczi Nándor megyei közgyűlési elnök és dr. Szabó József, Nógrád megyei jegyző leplezte le, majd dr. Beer Miklós püspök áldotta meg.

Lakatos Kati

[box type="custom" color="#4f4f4f" bg="#ddbf8d" border="#ce7500">

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Megyei Hitvallása

Mi, nógrádiak főhajtással fejezzük ki tiszteletünket, és teszünk hitvallást megyénk és a magyar nemzet történelme, hitbéli, erkölcsi és kulturális értékei és a kereszténység nemzetmegtartó ereje előtt.

Európa közepén, a „hadak útján” csak az a nép maradhat fenn, amely biztos kapaszkodókra talál. Meggyőződésünk, hogy családjaink és hazánk feltétlen szeretete mellett a legbiztosabb kapaszkodót nekünk, magyaroknak a hit jelenti, melyet elődeinktől örököltünk, s melyből erőt meríthet a jövendő nemzedék is, hiszen megmaradásunk biztos záloga a hit, ami megtartott, amit megtartunk.

Már Szent István királyunk felismerte a keresztény hit erejét és fontosságát, s erre a biztos „sziklára” építette Magyarországot. Az elmúlt évezred során, az Ő nyomdokain haladva, a hit segítségével teljesítjük kötelességünket, hazánk, Európa és a keresztény világ védelmét. A hit segítségével, mely a szeretetből fakad és melyből a remény táplálkozik. Szeretett megyénk e szakadatlan küzdelem során minden időben jelentős részt vállal, és helytáll. Büszkén gondolhatunk Balassi Bálint életművére, Szondi György ma szinte felfoghatatlan hősiességére, Rákóczi „Istennel a Hazáért és a Szabadságért” feliratú zászlajára. Vitézségben, tudományokban és művészetekben is jeles nagyjaink büszkén tekinthetnek szét a palócok földjén. Tudjuk és valljuk, hogy megyénk népe példát mutat a Szűzanya tiszteletéből és a népi vallásosság őserejének átörökítéséből.

Nekünk, nógrádiaknak szép és igaz lehetőségünk, kötelességünk, hogy keresztállítással tegyünk hitet hazánk, és benne megyénk ezeréves történelme mellett. Így emlékezünk legfőbb támaszunkra, a hitünkre.

Hazánk sorsa elválaszthatatlan Európáétól. Valljuk, hogy csak a keresztény Európának van jövője, és mi boldog jövendőt szánunk utódainknak. Mi, a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése hisszük és valljuk, hogy a kereszt egyszerre fejezi ki megyénk, hazánk és Európa jövőjét, ezért állítunk keresztet a Megyeháza parkjában.

Kérjük megyénk településeinek lakóit és önkormányzatait, hogy kövessék példánkat kezdeményezésünkben. Tisztelegjünk így, együtt ezeréves kereszténységünk elölt, és fejezzük ki a következő ezer évbe vetett bizodalmunkat!

Isten áldja Nógrád megyét!

Nógrád megye, 2017. augusztus 20.

Skuczi Nándor

elnök

[/box>

 

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a nool.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában